Revitalizace historického centra města Mělník

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/10.00234
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje města Mělníka
Projekt je určen pro rezidenty města Mělníka, současné a potencionální investory v oblasti rozvoje města, návštěvníky města, obyvatelé využívající veřejné služby v historickém centru města.
Cílem projektu je revitalizací historického centra města Mělníka navrátit historickému centru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, zvýšit kvalitu života rezidentům města Mělníka, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v historickém centru města.
Cíl projektu bude dosažen obnovou povrchů komunikací, realizací přeložek inženýrských sítí, stabilizací podzemí rekonstrukcí kanalizační sítě, kompletní obnovou mobiliáře, rekonstrukcí fasád městských domů a rekonstrukcí parku Jungmannovy sady.
Plánované aktivity budou organizačně zajištěny členy projektového týmu (zaměstnanci MÚ Mělník, zástupci partnerů a další odborníci).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 003 800,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 235 964,00 Kč
 
Celková částka: 88 239 765,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena