Rodinné centrum Smečno

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/11.00330
Zahájení projektu: 15. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Kolpingova rodina Smečno o.s. usiluje realizací předkládaného projektu o rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování komplexních služeb pro rodinu a zlepšení dostupnosti a kvality sociálních a prorodinných služeb na venkově. Těchto cílů bude dosaženo generální rekonstrukcí stávajícího Domu rodin, v níž dojde k výraznému zkvalitnění vybavení zejména pro osoby s postižením (vybudování bezbariérových prvků, pořízení relaxačních a rehabilitačních pomůcek), dále k vybudování terapeutické a relaxační místnosti pro fyzioterapii, 3 pokojů pro klienty a k rozšíření technického zázemí. Pro zajištění udržitelnosti provozu bude Dům rodin a přilehlá zahrada v rámci projektu koupen.
Potřebnost projektu vychází z převisu poptávky po prorodinných službách, z bariér v objektu bránícím využívání služeb rodinami s osobou s postižením a z finanční nákladnosti provozu objektu. Projekt bude spolufinancován Kolpingovou rodinou Smečno o.s. a jeho celkové náklady činí 22 510 617 Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 052 199,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 010 487,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 626 704,00 Kč
 
Celková částka: 21 689 390,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena