Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC VESTEC
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00548
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obec Vestec v současné době prochází velkým demografickým rozvojem. S rostoucím počtem obyvatel souvisí také nedostatek občanské vybavenosti, konkrétně předškolní vzdělávací zařízení. Obec je ze zákona povinna zajistit tuto službu. V současné době je realizována prostřednictvím zápisů dětí do jiných MŠ. Nicméně i MŠ v okolí Vestce se potýkají s nedostatečnou kapacitou, proto mnohdy děti odmítají.
Výstavba nové MŠ, která je cílem a bude výsledkem projektu, zajistí předškolní docházku pro děti ve věku 3-6 let s trvalým pobytem v obci Vestec s kapacitou 75 dětí a nabídne obyvatelům další veřejnou službu.
Projektem chce žadatel-obec Vestec vyřešit problémy se zajištěním kapacitně volného předškolního zařízení. Doplňujícím efektem vybudovanéMŠ bude posilňování společenského a kulturního života v obci, zvyšování zájmu o dění v obci.
Vybudování MŠ bude realizovat sama obec, bude zabezpečovat financování výstavby i samotný provoz.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 523 055,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 739 362,00 Kč
 
Celková částka: 38 262 417,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena