Revitalizace náměstí Kašperské Hory

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Kašperské Hory
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/02.00111
Zahájení projektu: 5. 2. 2009
Ukončení projektu: 10. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace náměstí v Kašperských Horách, okres Klatovy, ORP Sušice. Předmětem projektu je řešení v současné době nevyhovujícího stavu infrastruktury dopravy v klidu, zeleně, nevyhovujících povrchů a sklonu náměstí. Současná situace na náměstí neumožňuje organizaci parkování, bezpečného pohybu pěších. Zároveň neumožňuje využití náměstí jako komunikačního prostoru s efekty v oblasti rozvoje služeb cestovního ruchu. Realizace projektu je možná jako investice navazující na rekonstrukci silnice II/145 ve vlastnictví a správě Plzeňského kraje, respektive Správy a údržby silnic Klatovy. Rekonstrukce silnice II/145 představuje pro revitalizaci náměstí v Kašperských Horách zásadní předpoklad. Investice rekonstrukce silnice na kterou bylo vydáno stavební povolení je dle rozhodnutí Rady Plzeňského kraje plánována k realizaci v roce 2009. Město Kašperské Hory a Plzeňský kraj budou realizovat obě investice v rámci společné koordinace přípravy a výběru dodavatele stavby.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 973 085,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 112 913,00 Kč
 
Celková částka: 20 085 999,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena