Revitalizace ulice 8. pěšího pluku

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Frýdek-Místek
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/02.00511
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je celková modernizace veřejného prostranství situovaného v centru Místku do podoby městského bulváru. Díky realizaci projektu dojde k revitalizaci území o rozloze 23 050 m2. Projekt zahrnuje modernizaci vozovky, vybudování 248 nových parkovacích míst, vytvoření středového zeleného pruhu osazeného městským mobiliářem určeného pro krátkodobý odpočinek a pohyb chodců a modernizaci a rozšíření autobusových zastávek na obou stranách komunikace z jednoho na tři autobusové zálivy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 85 802 733,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 141 658,00 Kč
 
Celková částka: 100 944 391,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena