Městské kino s novou tváří

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/32.00645
Zahájení projektu: 11. 3. 2010
Ukončení projektu: 12. 7. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Město Beroun se v souladu s rozvojovými dokumenty snaží zlepšit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity a nabídnout obyvatelům města širokou nabídku kulturních a společenských akcí. Předmětem projektu je rekonstrukce vstupního prostorukina. Projekt si klade za cíl zkvalitnění a následné rozšíření volnočasových aktivit pro cílové skupiny (viz. příloha č. 1). Projekt navazuje na již realizované projekty v oblasti kultury, zvláště pak rekonstrukci městské knihovny a v oblasti ostatních volnočasových aktivit, hlavně v oblasti sportu.
Projekt představuje rekonstrukci vstupního vestibulu v přízemí objektu na ploše 69,7 m2, dále pak rekonstrukce suterénu a prvního patra, kde bude situováno zázemí pro promítání a sociální zařízení.Vše bude realizováno v objektu v majetku Města Beroun, terasa ve výšce nad soukromým pozemkem v samotném centru Města.
Projekt je realizován hlavním koordinátorem a žadatelem, kterým je Město Beroun.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 543 174,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 276 815,00 Kč
 
Celková částka: 4 819 989,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena