Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Ústí nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00493
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Komplexní revitalizace prostor v centrální části Ústí nad Orlicí představuje jednu ze stěžejních etap celkového zklidnění a zkulturnění centra města. Volný pohyb pěších a relaxaci umožňují nově vytvořené parkové plochy, kde vznikly i prostory pro konání kulturních a společenských akcí pod širým nebem. Ve Smetanově ulici byly rovněž vybudovány plochy zklidňující dopravu, díky nimž se zlepšil přístup pro chodce ke vzdělávacím a kulturním institucím. Prostranství bylo pojmenováno po ústeckém rodákovi, hudebním skladateli a houslovém virtuosovi Jaroslavu Kociánovi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 789 041,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 877 407,00 Kč
 
Celková částka: 54 666 448,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena