Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Polička
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00111
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 15. 12. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci 1. etapy projektu Rozšíření průmyslové zóny v Poličce byla zlepšena kvalita technické a silniční infrastruktury, která tvoří napojení na průmyslovou zónu prostřednictvím vybudování příjezdové komunikace do Poličky a základních inženýrských sítí. Podél této komunikace byla vybudována také cyklostezka s chodníkem. Projekt tak přispěl k vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání, vznik nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti ve městě Polička i v regionu. Zároveň umožní postupné přesunutí průmyslových aktivit na okraj města a eliminuje nutnost příjezdu vozidel od Svitav přes centrum města. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 057 562,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 940 134,00 Kč
 
Celková částka: 16 997 697,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena