Sanace a revitalizace areálu RYBENA v centru města Tachov

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Tachov
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/02.00119
Zahájení projektu: 10. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Jedná se o revitalizaci a regeneraci území bývalé továrny na zpracování ryb Rybena v historickém centru města, které je zdevastováno, bez historické a morální hodnoty a sousedí s městskou památkovou zónou. V zóně Rybeny došlo ze zdrojů města k demolici stávajících objektů továrny. Funkčně i dopravně navazuje na prostor společensko sportovně rekreační areál. Přeložkou bude odvedena pěší doprava z rušné komunikace a bude vybudován chodník, dojde ke zklidnění dopravy v historickém centru města. Rekonstrukcí stávající budovy a výstavbou nové propojené venkovní terasou bude vytvořeno komunitní centrum využívané občany a spravované Městským kulturním střediskem. Lokality budou napojeny na městskou dopravní sít. Revitalizací areálu Rybena budou odstraněny ekologické a funkční zátěže ze zaniklého provozu. Přeložkou komunikace se dopravně zklidní historické jádro města. Výsadbou nové zeleně v dotčené lokalitě se zvýší rozloha sídelní vegetace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 035 480,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 712 143,00 Kč
 
Celková částka: 24 747 623,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena