Město Mimoň - Rekonstrukce Zámeckého mostu včetně úpravy nátoku vodního toku Ploučnice

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO MIMOŇ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00536
Zahájení projektu: 11. 12. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Zámecký most v Mimoni byl součástí komplexu Mimoňského zámku, který byl v 80. letech 20. století zdemolován. Několik let se nacházel v havarijním stavu. Most, kulturní památka, je nejkratší spojnicí mezi Sídlištěm pod Ralskem a středem města a také vede k turisticky zajímavým místům, jako je kopec a zřícenina hradu Ralsko, bývalý Zámecký park, areál Božího hrobu a objekt bývalého Špitálu, který se bude rekonstruovat na muzeum. Rekonstrukce mostu navázala na již provedenou stabilizaci základů a spočívala v celkové obnově všech poškozených částí mostu. Zároveň došlo k úpravě koryta řeky Ploučnice na návodní straně. Projekt přispěl k zachování významné pěší a cyklistické spojnice mezi jednotlivými částmi města a turistickými cíly Mikroregionu Podralsko.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 217 819,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 979 614,00 Kč
 
Celková částka: 13 197 433,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena