Realizace dětského hřiště JIRNY LIVING

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: JIRNY LIVING, o.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/31.00707
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 1. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba a provozování dětského hřiště v Jirnech určených pro stávající a nově příchozí obyvatele této dynamicky se rozvíjející lokality. Dětské hřiště má minimalizovat pohyb dětí a osob mladších 18 let na komunikacích a ostatních pro hru nevhodných plochách. Vzhledem k charakteru rozvoje výstavby v obdobných lokalitách, kde výstavba bydlení není doprovázena výstavbou občanské vybavenosti a dalších mimoškolních aktivit chceme tímto projektem vybudovat zázemí pro všechny dětiobyvatel Jiren a blízkého okolí,

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 266 805,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 223 648,00 Kč
Soukromé zdroje: 120 847,00 Kč
 
Celková částka: 1 611 300,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena