Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Stříbro
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/06.02050
Zahájení projektu: 31. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt revitalizace historického centra města Stříbra přinese zlepšení stavu veřejného prostranství a spoluvytvoří tak příznivé podmínky pro rozvoj sídelních funkcí. Projekt přináší potřebné zklidnění dopravy - omezuje počet parkovacích míst a rovnoměrně je rozmísťuje okolo pochozí plochy náměstí. Zabraňuje tím tak polarizaci prostoru na pěší a dopravní část. Komunikace nebude nevhodně procházet středem náměstí, jako je tomu v současné době, ale okolo centrální plochy.Zvýší se počet přechodů pro chodce, které budou sloužit i jako retardéry. Obyvatelé budou moci využívat náměstí jako klidovou zónu, s odpovídajícím vybavením.Plocha náměstí bude bezbariérová, bude srovnána na stejnou úroveň s ostatními plochami.Projekt přinese i řešení informačního systému, který je výrazně zanedbaný. Návštěvníci se dnes nedozvědí, kde sídlí odbory městské úřadu, kam mohou zajít na občerstvení či jaké historické památky si mohou prohlédnout.Chybí podrobná orientační mapa s vyznačením turistických cílů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 024 300,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 121 934,00 Kč
 
Celková částka: 34 146 234,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena