Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/13.02421
Zahájení projektu: 10. 1. 2012
Ukončení projektu: 1. 11. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Smyslem projektu je zlepšení stavu veřejného prostranství v samotném centru města Tábora. V rámci projektu dojde ke zlepšení stavu prostoru centrálního náměstí (náměstí Fr. Křižíka), budou odstraněny hlavní estetické závady, revitalizovány plochy a bude rekonstruována a doplněna občanská vybavenost.
Projekt řeší nevyhovující stav veřejného prostranství v centru města spojující historickou a novou část Tábora. Parter neodpovídá požadavkům obyvatel spádové oblasti a návštěvníků regionu na možnosti využití a to zejména pro komunitní život. Není zde prostředí uzpůsobené potřebám cílových skupin. Povrchy nesplňují ani estetické požadavky. Tento stav samotného centra ohrožuje konkurenceschopnost města a jeho atraktivitu jak pro obyvatele, potenciální obyvatele, podnikatelskou sféru a také pro návštěvníky obce.
Realizací projektu dojde k naplnění globálního cíle projektu = vytvoření podmínek pro rozvoj sídelní funkce města Tábora.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 868 741,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 388 601,00 Kč
 
Celková částka: 9 257 343,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena