Záchrana památky č. p. 85 - Muzeum pivovarnictví Žatecka

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000340
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 85 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP 42749/5-1570, IdReg 154958).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 963 234,70 Kč
Národní soukromá částka: 2 111 159,07 Kč
 
Celková částka: 14 074 394,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena