Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329
Zahájení projektu: 31. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 7. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je záchrana a obnova národní kulturní památky zámeckého areálu Slatiňany s odkazem na historickou funkci zámku jako letního sídla knížecí rodiny Auerspergů s jedinečným edukačním centrem šlechtických dětí. Kromě obnovy šlechtické školy v přírodě je záměrem nové kulturní a badatelské centrum, vytvoření atraktivního a zážitkového návštěvnického zázemí pro širokou veřejnost, zvýšení ochrany a bezpečnosti památky a zpřístupnění digitalizovaných jedinečných skleněných negativů koní.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 91 746 873,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 190 624,69 Kč
 
Celková částka: 107 937 498,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena