Najdi Špilberk

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/06.01002
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na propagaci významné turistické památky v centru moravské metropole Brna. Hlavním cílem projektu je zviditelnit hrad Špilberk a dostat ho více do povědomí obyvatel a domácích i zahraničních návštěvníků. Pevnost a hrad Špilberk je ve správě příspěvkové organizace Muzeum města Brna (dále jen MuMB). MuMB organizuje kulturní život v Brně, pořádá vlastní výstavy, spolupracuje na celoměstských akcích, kromě Špilberku má ve správě vilu Tugendhat a Měnínskou bránu. Současná propagace hradu je nedostatečná, protože většina turistů nemá ponětí o výstavách a expozicích, které se uvnitř Špilberku nachází. Projekt by měl zvýšit informovanost o této nabídce, akcích a doprovodných programech, které na Špilberku probíhají. Výstupem projektu bude vytvoření propagačních materiálů, venkovní a mediální reklamy, redesign internetových stránek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 946 269,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 635 244,00 Kč
 
Celková částka: 3 581 513,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena