Obnova a rekonstrukce historického vstupu do baziliky sv. Prokopa v Třebíči

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO TŘEBÍČ
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00505
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Podstatou projektu je oprava a rekonstrukce přístupové cesty k bazilice sv. Prokopa v Třebíči, která bude tvořit přirozený turisticky atraktivní spojovací článek mezi Židovskou čtvrtí a bazilikou sv. Prokopa. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti přístpové cesty a ke zvýšení turistické hodnoty basiliky.
Předmětem projektu je Rekonstrukce přístupové komunikace z Žerotínova náměstí, Výstavba průchodu z Žerotínova náměstí, Obnova a rekonstrukce průchodu původní hradební branou a Rekonstrukce přístupové komunikace k bazilice.
Projekt je určen pro turisty a místní obyvatele, kteří chtějí navštívit baziliku sv. Prokopa, zámek a muzeum Vyškova.
Projekt chce dosáhnout obnovení a zpřístupnění původní přístupové cesty k bazilice sv. Prokopa, jejíž součástí jsou také původní historické prvky a zachovat tak jedinečnou historickou hodnotu.
Realizaci projektu provede externí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 337 620,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 118 403,00 Kč
 
Celková částka: 7 456 024,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena