Vybudování lázeňského domu Božena v lázeňské obci Velké Losiny

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: BENT HOLDING, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/38.01810
Zahájení projektu: 1. 9. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt navrhuje rekonstrukcí lázeňského domu Božena vybudovat moderní ubytovací zařízení vysokého standardu, které nabídne návštěvníkům komfort, kvalitu a servis na nejvyšší úrovni, který díky výjimečnému architektonickému řešení a širokou nabídkouprovázaných kvalitních služeb nabídne plně konkurenceschopný produkt. Dojde ke zkvalitnění, rozšíření a modernizaci infrastruktury lázeňských aktivit v v areálu Termálních lázních Velké Losiny. Jedná se o rekonstrukci původního objektu, v současné době nevyužívaného lázeňského domu Božena z důvodu špatného technického stavu, a výstavbu moderního ubytovacího zařízení, nabízející komfort, kvalitu a servis, který bude sloužit pro služby v cestovním ruchu. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění služeb v lázeňství a zvýšení počtu návštěvníků v lokalitě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 012 648,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 518 972,00 Kč
 
Celková částka: 22 531 620,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena