Turistická stezka s rozhlednou v Pavlíkově

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Městys Pavlíkov
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/79.01797
Zahájení projektu: 8. 8. 2014
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na realizaci 4,3 km nového naučného okruhu městysem Pavlíkov se 7 zastaveními a rozhlednou. Na okruhu budou umístěny zastavení (7) s informačním panelem. Projekt dále počítá s vybudováním rozhledny (ukončení naučné stezky) na Senecké hoře, která nabízí daleký výhled do všech světových stran (mimo jiné CHKO Křivoklátsko). Důvodem realizace naučné stezky s rozhlednou je zvýšení počtu turistů a prodloužení jejich pobytu. Cílem projektu je představit návštěvníkovi přírodní zajímavosti, historii Pavlíkova a představit místní osobnosti. Výstupem projektu bude vznik komplexního produktu cestovního ruchu obsahující 7 turistických zastavení na naučné stezce a výstavbu 21,5m vysoké unikátní betonovo dřevěné rozhledny ,,houby". Návštěvník se tedy bude moci "rozhlédnout" po krajině a historii Rakovnicka a Křivoklátska díky nově vyznačeným turistickým okruhům i díky realizaci rozhledny, která umocní celkový pohled na krajinu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 408 814,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 954 496,00 Kč
 
Celková částka: 6 363 310,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena