Rekonstrukce rozhledny na Kleti

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: SK FAKTOR, České Budějovice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00411
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Rozhledna na Kleti je nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách, jejíž bohatá a dlouholetá historie je spojená s geografii, turistikou i astronomií

Vedle komplexní rekonstrukce a revitalizace této rozhledny, jež představuje úplnou opravu interiéru a exteriéru při zachování vzhledu této památky a použití těch nejvhodnějších technologií, bylo dále cílem projektu oživit tuto kulturní nemovitou památku, zatraktivnit ji a zpřístupnit ji pro všechny skupiny, včetně speciálních akcí pro handicapované. Dále je v prostorách rozhledny otevřeno nové informační centrum s jedním zaměstnancem, sloužící pro bezplatné poskytování informací o celém souboru služeb cestovního ruchu na území regionu i mikroregionu.

Provedené komplexní stavební rekonstrukce objektu zahrnují komplexní rekonstrukci exteriéru, rekonstrukci venkovních nástupních schodišť, repasování a opravu interiérových prvků. Dosavadní kruhová věž s otevřených ochozem a cimbuřím je přitom zcela zachována. Dále je na vyhlídkové plošině umístěn vyhlídkový dalekohled.

„Po rekonstrukci rozhledny stále více stoupá zájem široké veřejnosti o její návštěvu. Zájemci zde mají k dispozici hned několik nových služeb, a to např. díky nově instalovanému Informačnímu centru či umístění meteostanice s vizualizací informací pro návštěvníky, umístění stálé expozice CHKO či dalekohledu přímo na vrcholu rozhledny. Rozhledna se tak skutečně stává jedním z turisticky nejaktraktivnějších míst regionu,“ zhodnotila projekt manažerka projektu Ing. Pavla Konopová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 750 165,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 191 205,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 186 641,00 Kč
 
Celková částka: 9 128 012,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena