Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Horažďovice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02911
Zahájení projektu: 2. 6. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura je zaměřen na rozšíření provozu Městského muzea Horažďovice (organizační složka města Horažďovice) do přízemních prostorů zámku, které jsou v současnosti nevyužívané, čímž dojde k vytvoření multifunkčních výstavních prostorů. Realizací projektu dojde k: - vytvoření nové expozice loutek včetně sálu, - přesunutí již existující národopisné expozice do nových prostorů, - vytvoření nového vstupního prostoru do muzea, - vytvoření sociálního zařízení pro návštěvníky muzea, - propojení nového návštěvnického okruhu se stávajícím okruhem v prvním patře. Hlavním cílem celého projektu je rozšířit nabídku pro trávení volného času v regionu a vyřešit nedostatky v nabídce cestovního ruchu v dotčeném území. Rozšíření muzea přitáhne nejen do města Horažďovice, ale do celého regionu, především domácí turisty. Přičemž je nezbytné podotknout, že muzeum bude otevřeno celoročně (nyní jen v létě) a na jeho atraktivitu nemá žádný vliv počasí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 083 014,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 602 885,00 Kč
 
Celková částka: 10 685 899,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena