Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Terezín
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000321
Zahájení projektu: 24. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu kulturní památky zařazené na Indikativní seznam národních kulturních památek. Realizace projektu zajistí obnovu chátrající nár. kult. památky, zamezí další degradaci a nenávratnému poškození. Dojde ke zpřístupnění široké veřejností, vytvoření zázemí pro projektové aktivity zaměřené na pohnutou historii města, oběti 2. světové války, realizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, a to díky stavební reonstrukci objektu a spolupráci partnerských organizací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 324 797,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 410 258,42 Kč
 
Celková částka: 122 735 056,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena