Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Biskupství brněnské
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004529
Zahájení projektu: 1. 1. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Záměrem žádosti je revitalizace, zpřístupnění a propojení stávajících zahrad mezi katedrálou a uličkou Václava Havla se současným doplněním prostoru Diecézního muzea o výstavní prostory a novým přístupem do zahrad od katedrály přes obnovený portál v ohradní zdi. Zahrady jsou součástí areálu pozdně gotické katedrály sv. Petra a Pavla včetně děkanství, fary, konzistoří a kanovnických rezidencí, areál je národní kulturní památkou zapsanou v rejstříku ÚSKP pod číslem 11787/7-62.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 473 628,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 349 838,70 Kč
Národní soukromá částka: 674 919,35 Kč
 
Celková částka: 13 498 387,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena