Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Kájov
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000362
Zahájení projektu: 20. 8. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je oprava krovů, střech a fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, restaurování prvků mobiliáře v interiéru v kapli sv. Jana Nepomuckého, řešení odtoku dešťové vody a úprava parkové zeleně v prostorách kolem kostela. Tyto aktivity povedou k otevření kaple pro veřejnost a tedy k nárůstu počtu návštěvníků. Součástí projektu je rovněž posílení zabezpečení kostela a digitalizace vedoucí k vytvoření virtuálních prohlídek s možností přístupu z internetu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 022 143,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 590 840,40 Kč
Národní soukromá částka: 1 295 420,20 Kč
 
Celková částka: 25 908 404,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena