Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001686
Zahájení projektu: 25. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt představuje další etapu rekonstrukce domu s bytem O. Semlera na expozici, centrum studia architektury, prostory pro výstavy, depozitář a vzdělávací a kulturní aktivity. Zahrnuje dokončení podstatné části instalací v objektu, vytvoření návštěvnického centra, prostoru pro edukační činnost, zázemí badatelského centra a restaurování nepřístupného posledního podlaží bytového interiéru. Současně by měla proběhnout oprava části fasád a výstavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 489 013,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 027 472,90 Kč
 
Celková částka: 33 516 486,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena