Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/18.01473
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 22. 4. 2016
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Katedrála Božského Spasitele je první monumentální stavbou, která předznamenala mohutný stavební rozvoj Moravské Ostravy na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Je kulturní památkou a jedná se o 2.největší katedrálu na Moravě. Nachází se v samotném centru Ostravy. Svým významem, monumentálností a architekturou má předpoklady se stát významným produktem cestovního ruchu. Stavební závady a nedostatečné vybavení neumožňují tuto památku intenzivně využívat pro návštěvníky Ostravy. Projekt řeší obnovu stavební části, vybavení katedrály přitažlivou expozicí a zejména zpřístupnění objektu pro tuzemské a zahraniční návštěvníky města a přispívá tak k rozvoji infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt bude realizovat Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava (žadatel). Pro samotnou realizaci je žadatelem vytvořen odborný projektový tým. Jeho členové budou zabezpečovat kvalitní naplnění všech plánovaných aktivit projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 353 586,00 Kč
Soukromé zdroje: 15 681 081,00 Kč
 
Celková částka: 46 034 667,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena