Adrenalinové trasy znojemského podzemí

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Znojmo
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/14.01229
Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V současnosti se Znojmo dynamicky rozvíjí v oblasti CR, aby tento trend pokračoval i nadále je nezbytné neustále přicházet s novými produkty v oblasti CR. Z těchto důvodů se město Znojmo rozhodlo připravit jedinečný produkt, v podobě zpřístupnění Znojemského podzemí adrenalinovou formou, kdy zároveň budou předávány informace o historii. Toto žádne jiné podzemí nenabízí. V případě, že by nebyl projekt realizován, tak by mohlo dojiít k poklesu zájmu o návšťevu města Znojma a jeho okolí. Realizacíprojektu budou ovlivněni poskytovatelé služeb v oblasti CR ve Znojmě (ubytovaní, stravování, aj.), u kterých by mělo dojít k nárustu tržeb. Dojde dále k prodloužení délky pobytu návštěvníků. Projekt je primárně zaměřen na tuzemské návštěvníky, kteřínavštíví Znojmo. Dalšími cílovými skupinami jsou zahraniční návštěvníci a obyvatelé Znojma. Projekt bude realizovat město Znojmo. Stavební práce bude dodávat vybraný dodavatel na základě VŘ. Cílů bude dosaženo pečlivou realizací projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 637 837,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 171 383,00 Kč
 
Celková částka: 7 809 220,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena