Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Kolín
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299
Zahájení projektu: 4. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu je stavební obnova areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, zároveň zpřístupnění některých dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 355 021,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 945 003,80 Kč
 
Celková částka: 86 300 025,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena