Harmony Club Písek

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: IVAN SVATOŠ a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/02.00553
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2008
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Harmony Club Písek bude realizován v objektu novostavby bytového domu, který byl vystaven v centru města Písek v místě brownfieldu, kde stávající budovy starého městského pivovaru byly v havarijním stavu .
Záměrem projektu je provedení vnitřních úprav prostor, které jsou v dnešní době ve stavu jen hrubé stavby. V rámci projektu se v prostorech na třech podlažích vybuduje pět různých sportovních oddělených prostor (dvě horolezecké stěny, spinningový sál, sál pro aerobní a neaerobní sporty (aerobic, pillates, bosu, power joga, body ball atd.), dva squashové kurty a posilovna s kardiozónou (kardio pásy). Dále bude v prostorách wellness centra instalována vířivka, sauna, solárium a masérna.
Cílem projektu je nabídnout širokou škálu volnočasových aktivit, které budou sloužit nejen místním obyvatelům, ale také návštěvníkům města, čímž se podpoří rozvoj cestovního ruchu a ekonomické prosperity města Písek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 330 650,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 293 644,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 776 233,00 Kč
 
Celková částka: 15 400 528,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena