Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327
Zahájení projektu: 30. 9. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor památky pro veřejnost. Součástí projektu je i nová expozice, virtuální prohlídka zahrady a realizace opatření ke zvýšení ochrany a zabezpečení této památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 98 441 253,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 371 985,93 Kč
 
Celková částka: 115 813 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena