Obnova Národního domu v Prostějově

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Prostějov
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0007974
Zahájení projektu: 23. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je celková obnova Národního domu v Prostějově,národní kulturní památky zapsané v seznamu kulturních památek pod ev.č. 13874/7-5717. Záměrem projektu je vedle zajištění nezbytných rekonstrukcí i navrácení původního historického vzhledu budovy dle návrhů arch. Kotěry. Celková obnova památky přispěje ke zvýšení její atraktivity v oblasti cestovního ruchu na území Olomoucké aglomerace. Součástí projektu je i obnova přilehlé zahrady a zajištění aktualizace její virtuální prohlídky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 698 308,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 534 995,60 Kč
 
Celková částka: 70 233 304,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena