Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630
Zahájení projektu: 15. 1. 2016
Ukončení projektu: 19. 1. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší bezpečnost návštěvníků. Bude tím umožněno představit bohatý sbírkový fond muzea a posilovat tak kulturní i historické povědomí a odpovědnost za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 58 191 741,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 269 130,86 Kč
 
Celková částka: 68 460 872,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena