OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Muzeum středního Pootaví Strakonice
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Zahájení projektu: 20. 6. 2016
Ukončení projektu: 7. 6. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE je revitalizace nejvýznamnějších stavebních součástí areálu NKP Hrad Strakonice, objektů Hradního paláce a řádové Komendy, modernizace, rozšíření a zatraktivnění expozic, za účelem efektivního využití pro rozvoj kulturního dědictví nadregionálního významu ve prospěch místní ekonomiky a konkurenceschopnosti Jižních Čech. Strakonický hrad patří k nejnáročnějším ukázkám šlechtické hradní architektury v ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 102 019 750,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 003 485,39 Kč
 
Celková částka: 120 023 236,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena