Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0002133
Zahájení projektu: 15. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK, a to prostřednictvím nákupu nových technologií a zařízení (digitální asistenti pro revize, vysavače prachu pro knihovní fond, podlahový mycí stroj, kamerový systém do studovny), výměny zastaralých výtahů v jednom z depozitářů knihovny a přestěhování knihovního fondu z nevyhovujících prostor skladu na Hynaisově ulici do moderních skladovacích prostor. Realizace těchto aktivit výrazně zkvalitní péči o knihovní fond krajské knihovny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 352 353,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 591 591,80 Kč
 
Celková částka: 3 943 945,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena