Revitalizace areálu hotelu Vyhlídka v Kokořínském Dole

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Emeran 1791, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.1.00/21.00512
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 29. 4. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji, tj. v tomto případě zvýšit ubytovací kapacity a zlepšit kvalitu ubytovacích služeb v turistických destinacích a rozšířit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu.
Projekt je určen pro tuzemské a zahraniční návštěvníky Středočeského kraje a Kokořínska.
Obecným cílem projektu je vytvoření ubytovacích, stravovacích, konferenčních, sportovních kapacit.
Cíl projektu bude dosažen výstavbou nových ubytovacích kapacit 42 nových lůžek v hotelu***, vč. bezbariérových lůžek, vytvořením stravovací kapacity, relaxačního centra, sportovního zázemí, dětského koutku, zrekonstruovaním restaurace o kapacitě 52 míst, vznikem školící místnosti, vytvořením zázemí pro cykloturistiku, vznikem enviromentálního infostánku a vyhlídkové trasy vláčkem.
Aktivity budou zajištěny zajištěny členy projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 956 913,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 462 984,00 Kč
Soukromé zdroje: 24 279 931,00 Kč
 
Celková částka: 60 699 828,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena