Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/13.01242
Zahájení projektu: 2. 4. 2012
Ukončení projektu: 30. 6. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II" je pokračováním projektu "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu", který získal dotaci v minulé výzvě ROP NUTS II Moravskoslezsko 2.2.4 a jehož výsledkem bylo vypracování Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko včetně Akčního plánu na rok 2011 a s tím související vznik systému destinačního managementu v turistické oblasti Těšínské Slezsko (TO TS). 19.12.2011 byla zřízenaRada cestovního ruchu TO TS, která funguje jako řídící orgán realizace projektu na území TO TS. Předmětem projektu je realizace aktivit definovaných v Akčním plánu II na léta 2012-2013 (1.Q). Rada cestovního ruchu TO TS, skládající se z 11 členů, seaktivně podílela na přípravě těchto aktivit. Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci TO TS. Cíle projektu bude dosaženo pomocí správně nastaveného harmonogramu aktivit, projekt bude realizovat zkušený projektový tým.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 537 112,03 Kč
Soukromé zdroje: 271 255,00 Kč
 
Celková částka: 1 808 367,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena