Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi"

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328
Zahájení projektu: 8. 2. 2016
Ukončení projektu: 17. 3. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je kompletní revitalizace NKP Selský dvůr v Plzni - Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními činnostmi budou zejm. stavební práce, konzervování a restaurování stavby i vnitřního mobiliáře (příp. výroba mobiliáře), zajištění obsahové náplně programu, digitalizace a aktivity, spojené s řízením a administrací projektu. Nově revitalizovaný selský dvůr bude představovat významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury posledních tří století.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 540 726,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 918 951,79 Kč
 
Celková částka: 39 459 679,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena