Rekonstrukce centrálního parkoviště Studenov včetně vybudování závorového parkovacího systému

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Eva Kadavá
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00058
Zahájení projektu: 31. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Lyžařský areál Studenov patří k největším v Rokytnici nad Jizerou. Dokonce se plánuje jeho propojení s areálem na Čertově hoře v Harrachově. Studenov se potýkal s nekvalitní a kapacitně nevyhovující parkovací plochou. Proto vzniklo nové parkoviště, a to pomocí rekonstrukce stávající odstavné plochy, zpevnění a odvodnění této plochy a navýšení její kapacity o 70 parkovacích míst. Dále se vybudoval odlučovač ropných látek, instalovalo se osvětlení i automatický parkovací systém.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 713 229,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 655 275,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 912 336,00 Kč
 
Celková částka: 7 280 840,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena