Hřebečské důlní stezky

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00156
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 1. 11. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V regionu Moravskotřebovska na tzv. Hřebečském hřbetu vznikla nová naučná turistická stezka pro pěší a cyklisty, která návštěvníky seznamuje s historií lidské činnosti na Hřebečském hřbetu, s místními přírodními pamětihodnostmi a významnými kulturními památkami v dané lokalitě. Trasa s dvaadvaceti naučnými zastaveními, čtyřiceti rozcestníky, osmi výchozími stanovišti a šesti odpočívadly vede návštěvníky přes vyhlídkovou věž Strážný vrch, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, k několika dolům této lokality. Součástí naučné stezky je rovněž nová expozice Hřebečské důlní stezky - Geologická expozice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 206 193,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 450 070,00 Kč
 
Celková částka: 9 656 263,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena