Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000322
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 15. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší, na základě vyhlášené 13. výzvy "Revitalizace památek", problematiku nutnosti rekonstrukce národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek, jejíž jedinečnost spočívá v tom, že se jedná o živou památku. Od svého založení hřebčinec doposud nepřerušil svou činnost a slouží svému původnímu účelu. Součástí aktivit je obnova původního pískového povrchu na venkovní jízdárně, dokončení tribuny a výstavba objektu rozhodčích. Projekt řeší také digitalizaci a zabezpečení objektu památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 932 819,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 164 615,21 Kč
 
Celková částka: 21 097 435,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena