Destinace Kutná Hora a okolí - Jeden den nestačí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným
Registrační číslo: CZ.1.15/2.3.00/57.01123
Zahájení projektu: 1. 8. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti žadatele a je cílen na stávající (prověřené) i potenciální (s vysokým potenciálem růstu) tuzemské i zahraniční návštěvníky destinace. Zohledněny jsou též specifické potřeby handicapovaných turistů. Dosaženo mábýt rozšíření spektra propag. nástrojů, jejich zkvalitnění (tištěné propag. materiály a drobné propag. předměty, inzerce, živá kamera s pozvánkami na kulturní a jiné společenské akce, presstrip, famtrip, roadshow, reklama v ulicích hl. m. Prahy a pražských tramvajích aj.) a jejich plošné distribuce a vybudování image turistické destinace (veletrhy CR, tvorba loga turistické destinace, jako první krok k zavedení trade/service mark). Za realizaci aktivit zodpovídají zaměstnanci Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.
Realizace projektu je pro destinaci s ohledem na celosvětový vývoj CR klíčová. Projekt je definován tak, aby byl maximálně hospodárný. Nevyužívá luxusních prostředků, ale progresivních a trhem ověřených marketingových nástrojů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 802 282,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 450 570,00 Kč
 
Celková částka: 2 252 853,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena