Slovácké muzeum UH, p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006689
Zahájení projektu: 25. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zaměřuje na posílení depozitních kapacit Slováckého muzea pro zajištění jeho sbírkotvorných aktivit a lepší ochranu sbírkových předmětů, vybudování digitalizační laboratoře pro digitalizaci sbírkových předmětů ve správě muzea, rozšíření Památníku Velké Moravy o nové atraktivní expoziční prostory prezentující archeologickou podsbírku Slováckého muzea a rekonstrukci a dotvoření návazných venkovních expozic na významných archeologických lokalitách z období Velké Moravy.Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 598 740,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 929 189,50 Kč
 
Celková částka: 99 527 930,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena