Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO ÚPICE
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000292
Zahájení projektu: 19. 6. 2017
Ukončení projektu: 27. 6. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší zachování a revitalizaci nejvýznamnějšího kulturního dědictví v Úpici - Dřevěnky č.p. 92. Projekt předpokládá zrekonstruování stávajících prostor, což umožní realizovat komplexní program pro volnočasové i vzdělávací aktivity. Dřevěnka je poznamenána delší dobou neúdržby související se sporným využíváním objektu pro původní účely (do roku 1990 restaurační zařízení). Z pohledu technicko - stavebního je Dřevěnka v současné době v nevyhovujícím stavu z hlediska 21. století.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 884 083,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 567 779,44 Kč
 
Celková částka: 10 451 863,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena