Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Kutná Hora
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Zahájení projektu: 20. 3. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je revitalizace - stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění památky. A to především odstraněním havarijního či nevyhovujícího technického stavu částí NKP, zpřístupněním dosud nezpřístupněných prostor veřejnosti, zatraktivněním a rozšířením expozičních prostor a obnovou původních a vybudováním nových expozic a depozitářů, zvýšením bezpečnosti návštěvníků a ochrany budovy i vystavovaných exponátů a zpřístupněním prostor pro osoby zdravotně postižené.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 048 882,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 832 155,76 Kč
 
Celková částka: 98 881 038,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena