Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: BeePartner a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011980
Zahájení projektu: 9. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace a zatraktivnění další části historického průmyslového areálu Dolních Vítkovic, a to objektů výklopny a mlýnice. Zpřístupnění dosud nepřístupné části NKP bude formou prohlídkového okruhu s expozicí CESTA UHLÍ a experimentální dynamické expozice museumFUTURE. Díky realizaci dojde ke změně ve využití objektů z původní neobnovitelné výrobní funkce na novou vzdělávací funkci, která povede ke zvýšení zájmu odborné i široké veřejnosti o kulturní dědictví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 930 292,15 Kč
Národní soukromá částka: 12 517 110,39 Kč
 
Celková částka: 83 447 403,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena