Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/22.00565
Zahájení projektu: 15. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Polabské cyklostezky je projekt vybudování mimořádně atraktivní a bezpečné cyklostezky zcela oddělené od komunikací s provozem motorových vozidel v délce více než 10 km ve zpevněném povrchu. Projekt je nezbytné realizovat z důvodu využití potenciálu mimořádně se rozvíjející cykloturistiky k rozvoji cestovního ruchu, nezbytného zajištění bezpečnosti cykloturistů jejich odklonem ze současné nebezpečné cyklotrasy 0019 s hustým silničním provozem a z důvodu využití mimořádného přírodního a kulturního potenciálu lokality.
Projekt je v obecné rovině určen cílové skupině cykloturistů. Hlavní cílovou skupinou jsou Rodiny s dětmi, jimž je přizpůsobena celá koncepce a technické řešení projektu.
V rámci projektu chceme dosáhnout vybudování atraktivní a mimořádně bezpečné cyklostezky v přírodně atraktivním prostředí řeky Labe a zvýšit tak návštěvnost přirozené turistické destinace Brandýsko.
Projekt bude realizován městem Brandýs nad Labem ve spolupráci s partnerskými obcemi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 264 500,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 164 322,00 Kč
 
Celková částka: 54 428 823,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena