Marketing cestovního ruchu Broumovska

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: DSO Broumovsko
Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/14.00949
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 20. 12. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Broumovsko je region, který disponuje potenciálem pro cestovní ruch - přírodním (lokalizace v CHKO Broumovsko) i historicko-kulturním (působnost řádu Benediktinů a výstavba venkovských kostelů staviteli Dientzenhoferovými). Vybaven je také kvalitní a hustou sítí cyklostezek a značených turistických tras. Projekt Marketing cestovního ruchu Broumovska chce navázat na tento potenciál, pomoci ho prodat a přilákat návštěvníky do tohoto krásného koutu Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je podpořit ekologicky šetrný rozvoj cestovního ruchu Broumovska prostřednictvím rozvoje partnerství, koordinace aktivit, rozvoje nových produktů cestovního ruchu a společné propagace regionu. Tato cílená a koordinovaná práce na propagaci Broumovska následně přinese zvýšení povědomí o tomto regionu a zvýšení počtu návštěvníků a turistů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 016 069,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 355 776,00 Kč
 
Celková částka: 2 371 846,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena