Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších. Muzeum je situováno do fary z 19. století, přičemž technický stav objektu je nevyhovující a ohrožující sbírkové předměty. Expozice odpovídá době vzniku, ale pro efektivnější využití sbírek je připravena komplexní změna. Návrh nového řešení aktualizuje a modernizuje výrazové prostředky a výtvarně podtrhuje vybrané dominanty při zachování kerkonošského genia loci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 325 201,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 822 094,38 Kč
 
Celková částka: 12 147 296,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena