Obnova Chebského hradu

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004600
Zahájení projektu: 15. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší obnovu Chebského hradu. Celkovým cílem je revitalizace této památky. Dílčími cíli projektu jsou: nové zastřešení JV kasemat, JZ kasemat a JV bastionu, úprava výstavní síně a zřízení nové expozice v JV bastionu a obnova posledních dvou úseků hradebního opevnění. Hlavní aktivity projektu jsou stavební práce včetně restaurování a vybavení nové expozice inventářem. Projekt má vazby na strategické dokumenty, na Integrovanou strategii podpory kultury a již realizované projekty žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 717 863,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 009 034,70 Kč
 
Celková částka: 26 726 898,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena