Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005816
Zahájení projektu: 20. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Areál baziliky na Svatém Kopečku je významným dominantním prvkem a mimořádně cennou barokní stavbou. Není v současné době plnohodnotně využíván z důvodu nevyhovujících technických podmínek (část památky je dokonce v havarijním) stavu). Podstatná část areálu není přístupná a využívána veřejností. Projekt řeší stavební a restaurátorskou obnovu památky, zpřístupňuje nové prostory pro veřejnost, umožňuje nová využití a v důsledku mnohostranně přispívá k rozvoji Olomoucké aglomerace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 97 034 922,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 415 873,23 Kč
Národní soukromá částka: 5 707 936,62 Kč
 
Celková částka: 114 158 732,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena